Nasıl taraftar olduk?

A. Can Nizamoğlu, can.nizamoglu@gmail.com Ülkedeki hatta dünyadaki en iyi takımı tutuyorsunuz değil mi? Ve bu iyi olma durumu başarı ile … Daha fazla