Adele vs. ‘Circle of Fourths’

İlker Akman, ilkerakman@hotmail.com Adele’in ‘Million years ago’ şarkısının Ahmet Kaya’nın ‘Acılara Tutunmak’ şarkısından alıntı olup olmadığı sadece Türkiye’de değil tüm … Daha fazla